Türkçe English Dasch Deutsch Fr Nl Ru

Adım Adım Tüp Mide Ameliyatı

Adım Adım Tüp Mide Ameliyatı

Adım Adım Tüp Mide Ameliyatı


Pre-Op , Ameliyat Öncesi

1.Adım – İnformasyon ( Bilgilendirme )

* Bilgilendirme ve koordinasyon ekibi  tarafından  tüp mide ameliyatı hakkında genel olarak bilgilendirilirsiniz . Bu bilgilendirme tüp mide ameliyatı hakkında merak ettikleriniz , genel bilgiler , bilimsel olarak kabul edilmiş istatistikler vb. ayrıntıları içerir.

* Bu süreçte kişinin kilo geçmişi, sağlık hikayesi ( bilinen hastalıkları , kullandığı ilaçlar, geçirdiği ameliyatlar vb.)  mevcut kilo-boy durumu gibi  veriler toplanarak   hekim muayenesi için gerekli data hazırlanır .2. Adım – Hekim İlk Muayenesi

*  Hasta  verileri hekim tarafından değerlendirilir.

* Bu değerlendirme sırasında doktor hastanın ameliyata uygunluğunu , endikasyon , kontrendikasyon  vb. durumlarını değerlendirir.

* Hekim ilk muayene ile ameliyat öncesi dönemde uygun gördüğü tedavileri başlatabilir. Gerekli görürse değerlendirme amacıyla  tetkikler isteyebilir .

* Hekim uygun gördüğü takdirde  ameliyat hazırlıkları ve gerekiyorsa tedavi süreci dikkate alınarak , hasta ile birlikte ameliyat tarihi belirlenir ve diğer adımlara geçilir.

*Çeşitli sebeplerle cerrah tarafından ameliyata uygun görülmeyen hastalar hekimin tavsiye edeceği birimlere yönlendirilir. 

3. Adım - Ameliyat Öncesi Eğitim (Motivasyon , Diyet , Egzersiz ,Günlük Hayat)

* Hekim  tarafından belirlenen ilaç  tedavisi  , yapılması ve yapılmaması gerekenler , kullanılmaması gereken ilaçlar , ameliyata hazırlık , hasta ve hasta yakını motivasyonu , günlük hayat , iş hayatı ,tüketilmemesi gereken gıdalar ve ürünler , ameliyata gelirken getirilmesi gereken eşyalar gibi hususlar  anlatılır.

* Ameliyat sonrasında hastanın yeni yaşamına adapte olmasına  kolaylık sağlamak adına hastaya hekim tarafından uygun görülen diyet ve egzersiz programı , hastadan alışkanlıkları hakkında bilgi alınarak , hazırlanır ve uygulama şekli hastaya anlatılır.

 
  Pre-Op 2 , Ameliyata Hazırlık  ( 1 gün )

4. Adım Hastaneye Yatış

* Hekimin gerekli gördüğü süre öncesinden hastanın hastaneye yatışı yapılır. Hekim tarafından hastaya ameliyatı hakkında bilgilendirme yapılır.

* Hastanın hastanede kalacağı süre boyunca konaklayacağı oda belirlenir, hastaya personel tarafından oda ve hastane hakkında  bilgilendirme yapılır .

5. Adım - Diyetisyen -  Vücut Analizi

* Diyetisyen tarafından hastanın detaylı vücut analizi yapılır 

6. Adım – RUTİN TETKİKLER

* Kan Tahlili

* EKG

* Akciğer Grafisi gibi tüm ameliyatlar öncesinde yapılan rutin tetkikler gerçekleştirilir.

 

7. Adım – KONSÜLTASYONLAR  ( Kardiyoloji - Göğüs Hastalıkları - Psikiyatri - Endokrinoloji/Dahiliye)


* Hastanın ameliyata uygunluğu her biri kendi alanında uzman hekimler tarafından değerlendirilir.

- Kardiyoloji Konsültasyonu- Göğüs Hastalıkları  Konsültasyonu- Dahiliye/Endokrinoloji Konsültasyonu

   * Hastanın dahili ve endokrinolojik yönden ameliyata engel bir durumu olup olmadığı ve ameliyata uygunluğu değerlendirilir.


- Psikiyatri Konsültasyonu 

     * Ameliyat olmak isteyen hastanın yeme bozukluğu , psikiyatrik geçmişi ve hasta hikayesi psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilir.

 


- Hekimin gerekli gördüğü diğer konsültasyonlar


8. Anestezi Değerlendirmesi

* Anestezi Hekimleri tarafından konsültasyonlar ve hasta durumu değerlendirilerek hastanın ameliyata uygun olup olmadığı belirlenir.

9. Radyolojik  Değerlendirme  ( Ultrason )

* Hastanın tüm batın ultrasonu çekilerek radyoloji hekimi tarafından değerlendirilir. Hekim gerekli görüldüğü takdirde hastaya ileri tetkikler talep edebilir.


  

    10. Endoskopik Değerlendirme

     * Cerrah tarafından en az 6 saat herhangi bir şey yeyip içmemiş hastaya gastroskopi ( midenin kamera ile tetkik edilmesi ) yapılarak midede herhangi bir sorun olup olmadığı , gerçekleştirilecek operasyonun tahmini kesi hatları   , hastanın pylor , fundus gibi mide bölümlerinin durumu  ve reflü -hiatal herni ( mide fıtığı)  varlığı değerlendirilir.

 

     11.  Genel Değerlendirme – Hekim Muayenesi

     * Cerrah tarafından tüm tetkikler ve konsültasyonlar birlikte  değerlendirilerek hastaya bilgilendirme yapılır .

     * Tüp mide ile kombine ameliyatlar ( safra kesesi vb.) önerilebilir.

     * Cerrah uygun görürse hasta ameliyata hazırlanır .

     * Değerlendirme sonucu uygun görülmeyen hastaların ameliyatı ertelenebilir veya operasyondan vazgeçilebilir. Bu hususta esas olan          hasta güvenliğidir.

     12. Adım – Ameliyathaneye Gitmeden Önce

     * Hastaya ameliyat giysileri , bone , emboli çorabı giydirilir

     * Hasta ve hasta yakınları ameliyat sonrası yatma pozisyonu , triflo ( solunum egzersizi )  çalışılması , yaşanabilecek durumlar ,                yapılmaması gerekenler vb. hususlarda bilgilendirilir ve maksimum motivasyonda olmaları sağlanır .

 

    İNTER-OP   

  13. Adım  Operasyonun Gerçekleştirilmesi ( 60- 90 Dakika )

  -   Hastaya tam anestezi uygulanır 
  -   Hastaya uygun pozisyon verilir 
  -   Karın içi boşluk zararsız bir gazla şişirilir .
  -   Karın bölgesinde 1-2 cm uzunluğunda 4-5 adet kesi yapılır
  -   Laparoskopik aletler ve kamera yerleştirilir. 
  -   Mide , etrafında bulunan yağ dokusundan serbestlenir
  -   Kalibrasyon tüpü , ağızdan mideye gönderilir 
  -   Midenin % 80-85 'lik kısmı stapler ( kesme ve dikme işlemi yapan cerrahi alet ) aracılığıyla kesilir.
  -   Kesilen mide uygun delikten çıkarılır.
  -   Stapler  hattında kaçak olup olmadığı kontrol edilir 
  -   Mide  komşuluğuna dren yerleştirilerek ameliyat sonlandırılır .
  -   Hasta uyandırma odasına alınır ve hekim gözetiminde uyandırılır.
  -   Hekim tarafından hastanın genel değerlendirmesi yapılarak  uygun ise odasına , gerekli görülürse yoğun bakıma alınır.


     


   POST-OP  Ameliyat Sonrası  ( İlk 3 gün )

 14. Adım Ameliyat sonrası ilk saatler

  *  Hasta odasına alındıktan sonra uygun yatış pozisyonu sağlanır .

  * Hekimin uygun gördüğü ilaç tedavisine başlanır .

  * Hastanın hemşirelik hizmetleri çerçevesinde takibi yapılır

  * Hekim tarafından hasta yakınlarına ameliyatın nasıl geçtiği hakkında bilgi verilir.

  * Hasta ilk iki gün herhangi bir şey yiyip içemeyeceğinden damar yoluyla beslenir

 15. Adım Mobilizasyon  ( Ameliyat Sonrası 7.-10. Saat )

  * Hasta ameliyat sonrası hekimin belirlediği saatlerde idrar sondası çekilerek ,  hemşireler eşliğinde mobilizasyon ( yürüme ) sağlanır .

 

 16. Adım   Takip - Veri Toplama – Bilgilendirme  ( 2 gün )

  * Kaçak testine kadar olan hastane sürecinde hastanın tüm vücut fonksiyonları ve olası komplikasyonlar takip edilir

  * Hekimin uygun gördüğü tedavilere başlanır, hasta sık sık yürümeye ve triflo çalışmaya teşvik edilir .

  * Hastadan günlük hayatı , iş ve özel hayatı , spor , ağız sağlığı , sevdiği yemekler , yeme alışkanlıkları , sosyal ve ekonomik durumu vb. ayrıntılı bilgiler alınır .

 

  17. Adım   Kaçak Testi ( Post-op 48. saat ) 

  * Ameliyat sonrası 48. saatte hastaya radyoopak sıvı içirilerek stapler hattında kaçak olup olmadığı değerlendirilir. 
  * Bu tetkik ile aynı zamanda mideden besinlerin geçiği ve kalan mide volümü hakkında bilgi sahibi olunur 
  * Radyoloji hekiminin değerlendirmesi ve hekim onayı ile hasta diyetisyenin hasta için belirlediği berrak sıvıların tüketimine başlar. 
  18. Adım Bariatrik Eğitim

  * Hastadan toplanan tüm veriler ( kan , vitamin , mineral vb. , 17.adımda alınan bilgiler vs.) doğrultusunda hekim, diyetisyen ve         
     biyokimyager tarafından hastaya özel bir eğitim hazırlanır  ve  hasta yeni hayatı konusunda detaylı olarak bilgilendirilir.

  * Bu eğitim sırasında hastanın beslenme , egzersiz , ilaç , yapılmaması gerekenler , kilo takibi , alışkanlıklar , metabolizma gibi     
     bilgilere yer verilir.

  19. Adım Taburcu  ( Post-op 3. Gün )

  * Hekim tarafından son değerlendirmeler yapılarak hastanın dreni çekilir.

  * Hasta , hekim onayıyla birlikte taburcu edilir.

  Hasta Takibi

  * Hasta olası sorun ve soruları için 24 saat hekim , danışman ve koordinatörlere ulaşabilir .

  * Hastaya web sitesi giriş şifresi oluşturulur . Her hasta kendisine özel olarak hazırlanan  beslenme , egzersiz , yaşam , kilo takibi  ,     
     ameliyat bilgileri, kontrol testleri ,  tavsiye , alışkanlık vb. hususlarda sadece kendisinin görebileceği web sitesi modülüne ulaşabilir.


  Kontroller 1.- 3.-6.-12. -18. -24. Aylar

  * Hasta  operasyon sonrası 1.- 3.-6. - 12. -18. ve 24. aylarda biyokimyasal testlerle  birlikte  kilo , beslenme – takviye gıda – egzersiz       – alışkanlıklar – estetik – psikoloji vb.  hususlarda ayrıntılı olarak değerlendirilir.


  Mide Kapasitesi Kontrolü 

  * Tüm hastalarımıza ameliyat sonrası 18.-24. aylar arasında rutin kontrolleri dışında mide kapasitesi ölçümü yapıyoruz. 

 


Benzer Yazılar

Tüp Mide Ameliyatlı Check-Up Programı

Tüp mide ameliyatı ülkemizde her gün giderek artan oranda gerçekleştirilmektedir. Uluslarası ve ulu...

Hasta Takip Modülü

Hasta Takip Modülü Nedir ?Hastaların kişisel mail ve şifreleri ile giriş yaparak , mevcut durumların...

Post-Op Bariatrik Rehber

Yeni yaşamlarında elimizden geldiğince hastaların yanında olmaya gayret ediyoruz. Fakat  asli u...

Tüp Mide - Antalya

2009 yılında hizmete açılan hastane; tecrübe, birikim ve güveni, ileri teknolojik donanım ile birleş...

Mesut Çaynak

KİŞİSEL BİLGİLER:Doğum Yeri : ElazığDoğum Tarihi: 1982Yabancı Dil: İngilizceHEKİMLİK DENEYİMİ:2019 –...