Günden güne yapılan çalışmalar ve bilgiye erişim kolaylığı sayesinde  obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların ne derece önemli olduğu artık herkesin bildiği ve kabul ettiği bir  duruma dönüştü. Obezite ,   yaşam süresini ve kalitesini  etkilemesi yanında  stress , özgüven , özsaygı  , psikolojik diğer faktörler , iş yapabilme ve hareket kabiliyeti , yemek, diyet vb. üzerine düşünmeye ayrılan vakit , hormonların psikoloji ve yaşamsal tatmin üzerine olan etkisi gibi bilinen ve tahmin edilen birçok  probleme  yol açar. Obezite ile doğrudan ilişkili olan sağlık sorunlarından bazılarını aşağıda inceleyebilirsiniz. 

 

1.Metabolik-hormonal komplikasyonlar

Tip 2 diabetes mellitus (şeker hastalığı )

Dislipidemi  ( yüksek kolesterol )

İnsüline direnç

Polikistik over sendromu

Metabolik sendrom

 

 

2. Kardiyovasküler Sistem

 Hipertansiyon ve inme

Derin ven trombozu

Serebrovasküler hastalık

Konjestif kalp yetersizliği

Koroner kalp hastalığı

Tromboembolik hastalık

 

 

3. Solunum Sistemi

Hipoventilasyon Sendromu

Obstrüktif uyku apnesi

Dispne

 

 

4. Gastrointestinal Sistem

Gastroözofageal reflü hastalığı

Nonalkolik yağlı karaciğer

Safra taşları

Hemoroid

 

 

5. Genitoüriner

Stress inkontinansı

Fertilite azalması

Cinsel ilişkide mekanik güçlük

Gebelik komplikasyonları

Üriner taşlar

 

 

6. Kanser

Meme

Kolon

Jinekolojik: serviks, endometrium, over

Safra kesesi

Prostat

Kolerektal

 

 

7. Psiko-sosyal komplikasyonlar

 Kendinden memnuniyetsizlik

Depresyon

Anksiyete

İş bulma güçlüğü

 

 

8. Obezitenin mekanik Komplikasyonları

Osteoartrit

 

Artmış karın içi basıncı, herni

 

 

Sistem

İlişkili sağlık sorunu

Kardiyovasküler Sistem

Hipertansiyon

Koroner kalp hastalığı

Serebrovasküler hastalık

Derin ven trombozu

Solunum Sistemi

Primer alveoler hipoventilasyon

Uyku apnesi

Dispne

Sindirim Sistemi

Hiatus hernisi ve reflü

Safra taşları

Yağlı karaciğer

Kolorektal kanser

Hemoroit

Metabolik / Endokrin

Dislipidemi

İnsülin direnci

Tip 2 Diabetes mellitus

Hiperürisemi

Artmış adrenokortikal aktivite

Değişmiş dolaşan seks steroidleri

ve

bağlayan globülin

Hareket Sistemi

Osteoartrit

Sinir sıkışması

Genitoüriner sistem

Proteinüri

Üriner taş

Stres inkontinansı

Endometriyal kanser

Prostat kanseri

Fertilite azalması

Cinsel ilişkide güçlük

Gebelik komplikasyonları

Polikistik over sendromu

Meme kanseri

Jinekomasti

Deri

Akontozis nigrikans

Lenfödem

Ter döküntüleri

Psikososyal

Kendinden hoşnutsuzluk

Depresyon

Anksiyete

Diğer

Ameliyat riskinde artış

Horlama