Türkçe English Dasch Deutsch Fr Nl Ru

İstatistiklerle Obezite

İstatistiklerle ObeziteDünya Sağlık Örgütü 2017 yılı  verilerine göre

 

1,9 milyardan fazla kişinin fazla kilolu olduğu

650 milyondan fazla kişinin ise obez olduğu  olduğu tespit edilmiştir.20 yaş ve üzeri yetişkinleri % 35 i fazla kilolu iken % 11 i obez olarak tespit edilmiştir.
26 ülkede yapılan Okul Çağı Çocuklarında Sağlık Davranışı araştırmasına göre

11 yaş grubu kızların % 25 i

11 yaş grubu erkeklerin % 30 u

13 yaş grubu kızların   %31 i

13 yaş grubu erkeklerin %31 i

 

15 yaş grubu kızların % 32 si

15 yaş grubu erkeklerin % 28 inin

 

fazla kilolu olduğu belirlenmiştir .

 

AB ülkelerinde yapılan bir başka çalışmaya göre ise ,

Fazla kiloluk oranı %30-70

Obezite                   %10-30 arasında olduğu bildirilmiştir.

 

Avrupa da 2008-2009 yıllarında yapılan  bir başka araştırmaya göre ise ,

 

Kadınlarda fazla kiloluk ve obezite % 36,9  ile % 56, 7 arasında

Erkeklerde fazla kiloluluk ve obezite %51 ile % 69,3 arasında değiştiği görülmüştür.

 

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırmalar ,

78 milyondan fazla yetişkin Amerikalının obez olduğunu göstermektedir.

 

Obez erkeklerin oranı % 35,5

Obez kadınların oranı % 35,8  olarak raporlanmıştır.

 

 

Türkiye de yapılan araştırmalar  ( 2010)

 

0-5 yaş grubu 2567 çocuğun % 8,5 i obez  , % 17,9 u hafif şişman

 

6-18 yaş grubu 2248 çocuğun % 8,2 si obez , % 14,3 ü hafif şişman olarak görülmüştür .

Aynı çalışmada obezitenin en çok görüldüğü bölgeler ,

 

(%12,5),  Doğu Marmara

(%11,4 ) , Ege

(%11,4)  Akdeniz

(%10,8)  İstanbul

 

 Obezitenin en az görüldüğü bölgeler ise

 

(%3,4),   Güneydoğu Anadolu

(%3,6)  Doğu Karadeniz

(%4,1)  Kuzeydoğu Anadolu olarak bildirilmiştir.

 

Türkiye İstatistik Kurumunun (2012) verilerine göre

 

15 yaş ve daha üzeri  nüfüsun

 

 % 17,2 sinin obez ,

%  34,8 i fazla kiloludur.

 

Obez kadınların oranı % 20 ,9

Fazla kilolu kadınların oranı %30 ,4

 

Obez erkeklerin oranı %13,7

Fazla kilolu erkeklerin oranı %39 olarak belirlenmiştir.
TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye Sağlık Araştırması, 2012. Haber Bülteni, 2013;

Sayı: 13490. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13490

 

 

Currie C, Zanotti C, Morgan A, Currie D, de Looze M, Roberts C, Samdal O, Smith ORF,

Barnekow V. Social determinants of health and well-being among young people. Health

Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010

survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012.

 

WHO. World Health Organization. Obesity and Overweight Fact Sheet ,

Updated October ,2017  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık

Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Hastanesi. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme Durumu ve

Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 931.

Ankara, 2014.


Benzer Yazılar

Obezite

Obezite , en basit tanım olarak vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanabilmektedir.  Dü...

Obezitenin Neden Olduğu Hastalıklar

Günden güne yapılan çalışmalar ve bilgiye erişim kolaylığı sayesinde  obezite ve obeziteye bağ...

Obezitenin Tedavisi

1. Beslenme (diyet) tedavisi   Besin alımının kontrollü ve belli programlara şeklinde h...