Yapılan araştırmalar son yıllarda obezitenin dünya çapında çarpıcı bir biçimde arttığını göstermektedir . Obezite ve obeziteye bağlı yandaş hastalıklar hakkında detaylı bilgi için bknz. https://www.hayatiyenile.org/obezite

 

Beden algısı , yalnızca beden yapısı ile ilgili olan basit bir konu değildir.   ( 17) Beden algısı , 1950 yılında yapılan bir çalışma ile  ‘’ aklımızda şekillendirdiğimiz kendi bedenimizin resmi , yani bedenimizin kendimize nasıl göründüğü’’ olarak tanımlamıştır . Beden algısı araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde  çok yönlü olarak tanımlanmıştır . Bknz Tablo 1 ( İngilizce)

Bariatrik cerrahi hastalarının beden algısı ile ilgili literatürde genel kabul edilmiş bir teori bulunmamaktadır. Ancak vücut görüntüsü endişesi, görünüş oryantasyonu , genel vücut memnuniyeti , vücut görüntüsünden kaçınma ve vücut kontrolü gibi kavramlara rastlanılabilir.

Modern batı toplumlarında obez bireyler toplumda dikkat çekmekte ve yaftalanmaktadır(1). Obez bireylerde vücut yapısından memnuniyetsizlikle beraber  beden algısı bozukluğu sık görülür. (2,3)  Bozulmuş beden algısı tüm obez bireylerde hassas değildir. Aşırı kilolu olmak ve kadın olmak risk faktörleri olarak sayılabilir. Bariatrik cerrahi sonrası beden algısındaki değişikliklerle ilgili bulgular kimi zaman çelişebilmektedir. Değişen hızlarda kilo kaybı , aşırı kilo kaybı , beslenme sorunları  hastanın beden algısındaki görüşlerini etkileyebildiğinden araştırmalarda farklı ifadeler olduğu düşünülmektedir.. (4,5,6,7,8,9,10,11,12 )   . Öte yandan bu çelişkiler yapılan çalışmalarda farklı araçlar kullanıldığından kaynaklanmış olabilir.

Ameliyat sonrası kilo azaldıkça , hastaların ideal vücut boyutu da değişmektedir(16). Farklı cerrahi tekniklerin vücut tipi üzerine olan etkisi tam olarak bilinmemektedir. Araştırmacılar değişen beyin-ödül sisteminin vücut yapısından memnuniyetsizliğin yanı sıra beden algısına olumlu etkileri olabileceğini düşünmektedirler . Ayrıca verilen kiloya bağlı olarak azalan depresif semptomların  beden algısı ile yakından ilişkili olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. ( 5, 14)

 

                                                                                                  Biyokimyager- Bariatrik Yasam Egitmeni
                                                                                                                          Alper Habip 

 

            Tablo 1 . Literatürde bulunan beden algisi tanimlari . (18)

 

 

 Bu yazıda kullanılan kaynaklar . 

 

1.Giel KE, Thiel A, Teufel M, et al. Weight bias in work settings—a qualitative review. Obes Facts. 2010;3:33–40.
 
2.Stunkard AJ, Wadden TA. Psychological aspects of severe obesity.Am J Clin Nutr. 1992;55:524S–32S.
 
3. Foster GD, Wadden TA, Vogt RA. Body image in obese womenbefore, during, and after weight loss treatment. Health Psychol. 1997;16:226–9.
 
4.Schwartz MB, Brownell KD. Obesity and body image. BodyImage. 2004;1:43–56.
 
 5.Adami GF, Meneghelli A, Bressani A, et al. Body image in obesepatients before and after stable weight reduction following bariatric surgery. J Psychosom Res. 1999;46:275–81.
 
6.Hrabosky JI, Masheb RM, White MA, et al. A prospective study ofbody dissatisfaction and concerns in extremely obese gastric bypasspatients: 6- and 12-month postoperative outcomes. Obes Surg.2006;16:1615–21.
 
7.Neven K, Dymek M, leGrange D, et al. The effects of Roux-en-Ygastric bypass surgery on body image. Obes Surg. 2002;12:265–9.
 
8.Sarwer DB, Wadden TA, Moore RH, et al. Changes in quality of life and body image after gastric bypass surgery. Surg Obes Relat Dis. 2010;6:608–14.
 
 
9.Madan AK, Beech BM, Tichansky DS. Body esteem improves after bariatric surgery. Surg Innov. 2008;15:32–7.
 
10. De Panfilis C, Cero S, Torre M, et al. Changes in body image disturbance in morbidly obese patients 1 year after laparoscopic adjustable gastric banding. Obes Surg.               
      2007;17:792–9.

 
11.Van Hout GC, Fortuin FA, Pelle AJ, et al. Psychosocial functioning, personality, and body image following vertical banded gastroplasty. Obes Surg. 2008;18:115–20.
 
12.van Hout GC, Hagendoren CA, Verschure SK, et al. Psychosocial predictors of success after vertical banded gastroplasty. Obes Surg. 2009;19:701–7.
 
13.Hotter A, Mangweth B, Kemmler G, et al. Therapeutic outcome of adjustable gastric banding in morbid obese patients. Eat Weight Disord. 2003;8:218–24.
 
14. Masheb RM, Grilo CM, Burke-Martindale CH, et al. Evaluatingoneself by shape and weight is not the same as being dissatisfied about shape and weight: a longitudinal examination in severely obese gastric bypass patients. Int J Eat Disord. 2006;39:716–20.
 
 15.Munoz D, Chen EY, Fischer S, et al. Changes in desired body shape after bariatric surgery. Eat Disord. 2010;18:347–54.
 
16. Martin Teufel & Nicole Rieber ,et al. Body Image After Sleeve Gastrectomy: Reduced Dissatisfaction and Increased Dynamics , OBES SURG (2012) 22:1232–1237
 
17. Schilder, P. (1950). The image and appearance of the human body. New York: International Universities Press, Inc.

18.Varns, Julie Ann, "Body Image and Anthropometric Measurements in Bariatric Surgery Patients" (2016). Dissertations. 128. http://irl.umsl.edu/dissertation/128