Tüp mide ameliyatının hikayesi tek bir ameliyat prosedürünün geliştirilmesinden daha çok bir ameliyat adımının zamanla ayrı bir ameliyata dönüşmesidir. Tüp mide ameliyatının kökeni en erken gastroplasti ameliyatları ve anti-reflü ameliyatlarının sonuçları gözlemlerine dayanmaktadır .

1979 -  Sleeve Gastrektomi Scopinaro BPD  operasyonu  modifiye edilerek BPD / DS ameliyatnın ilk aşaması olarak  tanımlandı

 Tüp mide ameliyatı ilk defa 1988 yılının Mart ayında Doug Hess tarafından Bowling Green , Ohio’da Duedonal Switch ameliyatının bir aşaması olarak , açık ameliyat şeklinde gerçekleştirildi. [1] Lawrence L.Tretbar . reflü cerrahisinde fundoplikasyon ile ilişkili kilo kaybı yaşandığını tanımladı. Buna göre Fundoplikasyonun bir etkisi olarak , oluşan tüpümsü yapının kilo kaybına yol açtığını belirledi. 
20 ameliyatlık bir  seride hastalar 1 ile 16 ay izlendi , 16 ayda kilo  7 ile 25 kg arasında değişiyordu. [3] 

1988 -BPD / DS   Dr. Hess tarafından ilk defa gerçekleştirildi.

Dr.Hess tüp şeklinde mide konseptini kullanarak , genişletmiş bir plikasyonu uzunlamasına veya vertical ( dikey ) gastrektomiye modifiye etmiştir.  Bu tip bir gastrektomi duedonumun ( bağırsağın mideye yakın bölümü ) ilk kısmını bırakarak biliopankreatik diversiyon sonrası görülen dumping sendromu ve marjinal ülser gibi sorunların çözülmesini sağlamıştır . Bunun nedeni sağlam bir pilorun (midenin bağırsağa açılan kısmı ) kalması ve mide bağırsak arasında bir anastomoz yerine bağırsak içinde bir anastomoz yapılmasıydı .


 

1997 yılında Gary Anthone 13 yaşında safra yollarında taş olan bir kız çocuğuna açık bir duedonal switch ameliyatı yapmıştır. Operasyon sırasında safra yollarını tamamen temizleyemeyen cerrah ameliyat sonrasında endoskopik yol  (ERCP) için erişimi açık bırakmak amacıyla ameliyatı açık bir sleeve gastrektomi ( tüp mide ameliyatı ) ile sınırlamayı seçmiştir. Bu ameliyatı izleyen dönemde 1997’den 2001 yılına kadar süper morbid obezite seviyesinde  olan yüksek riskli 21 hastaya açık olarak tüp mide ameliyatı uyguladı . Bu kişilerin başarılı bir şekilde kilo verdiği gözlemlenmiştir. 

1999 yılında duedonal switch ameliyatı ilk defa laparoskopik ( kapalı ) yöntemle Gagner tarafından bir domuza uygulanmıştır  [6] . İşlemin sleeve gastrektomi kısmının laparoskopik olarak uygulanması uygun bulunmuştur .  Gagner , insanlarda kapalı yöntemle duedonal switch ameliyatını uygulamaya devam etti ancak yüksek vücut kitle indeksi olan hastalarda yüksek komplikasyon oranına dikkat çekti.[7] Daha sonra ilk aşama olarak laparoskopik tüp mide ameliyatını gerçekleştirerek intestinal bypass prosedürünü geliştirdi.  2001 ‘den 2003 yılına kadar VKİ 58 kg/m2 ile 71 kg/m2 arasında değişen yedi hastaya ilk evre tüp mide ameliyatı daha sonra Roux-en- Y gastrik bypass uyguladı . Bu sayede hastaların ilk aşamada kilo vermesini sağlayarak ikinci aşama olan  gastrik by pass için daha güvenli bir durum sağladı. Bu ön sonuçlar yüksek VKİ grubu hastalar için güvenli bir laparoskopik seçenek olarak hızla popülerleşti.

Bu tarihten sonra pek çok klinikte tüp mide ameliyatı ve bariatrik cerrahi laparoskopik olarak uygulanmaya başlandı . Tüp mide ameliyatı ve bariatrik cerrahi , obezitenin tedavisinde dikkat çekici sonuçları , düşük komplikasyon oranı ve kısa -orta ve uzun vadeli sonuçlarının olumlu olması sebebiyle günden güne yaygınlaştı    . Bknz. tüp mide ameliyatı istatistikler

1.    Hess DS, Hess DW. Biliopancreatic Diversion with a duodenal switch. Obes Surg. 1998;8:267–282.
2.    DeMeester TR, Fuchs KH, Ball CS, et al. Experimental and clinical results with proximal end-to-end duodeno-jejunostomy for pathologic duodenogastric reflux. Ann Surg. 1987;206:414–424.
3.    Tretbar LL, Taylor TL, Sifer EC. Weight reduction. Gastric placation for morbid obesity. J Kans Med Soc. 1976;77(11):488–490.
4.    Almogy G, Crookes PF, Anthone GJ. Longitudinal gastrectomy as a treatment for the high-risk super-obese patient. Obes Surg. 2004;14:492–497.
5.    Hamoui H, Anthone GJ, Kaufman HS, Crookes PF. Sleeve gastrectomy in the high-risk patient. Obes Surg. 2006;16:1445–1449.
6.    DeCsepel J, Burpee S, Jossart GJ, et al. Laparoscopic biliopancreatic diversion with a duodenal switch for morbid obesity: a feasibility study in pigs. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2001;11(2):79–83.
7.    Kim WW, Gagner M, Kini S, et al. Laparoscopic vs. open biliopancreatic diversion with a duodenal switch: a comparative study. J Gastrointest Surg. 2003;7(4):552–557.
8.    Regan JP, Inabnet WB, Gagner M. Early experience with two-stage laparoscopic roux-en-Y gastric bypass as an alternative in the super-super obese patient. Obes Surg. 2003;13:861–864